Nieuwsbericht Conceptvisie op laadinfrastructuur ter inzage

Gepubliceerd op: 02 maart 2021 12:10

In de krant van 27 januari hebben wij u geïnformeerd over de ter inzagelegging van de conceptvisie op de laadinfrastructuur, die op 19 januari 2021 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Deze visie ligt nog t/m 10 maart 2021 ter inzage. U kunt de visie digitaal in zien op www.leiderdorp.nl/oplaadpalen of bij de receptie in het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Visie op laadinfrastructuur
In de toekomst zullen we steeds meer gebruik maken van elektrisch vervoer. In 2030 moeten alle nieuwe auto's emissieloos zijn. Daarom moeten wij zorgen voor een goed en dekkend netwerk van oplaadmogelijkheden. Daarom is er een conceptvisie op de laadinfrastructuur opgesteld.

De gemeentelijke visie op laadinfrastructuur vloeit voort uit de afspraken die staan in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), onderdeel van het klimaatakkoord. Doel hiervan is ervoor te zorgen dat de laadinfrastructuur geen drempel vormt voor de uitrol van elektrisch vervoer. Voor onze gemeente is de opgave om een laadinfrastructuur te faciliteren dat past bij de toename van elektrisch vervoer.

Vanuit Holland Rijnland is in samenwerking met de regiogemeentes een opzet gemaakt voor een integrale visie op laadinfrastructuur. Deze basis opzet is nu aangevuld met de lokale situatie. De visie gaat met name in op de opgave die eraan komt op het gebied van elektrisch vervoer en welke strategie daarbij wordt gevolgd om deze opgave te faciliteren.

Reactie geven?
Tijdens de ter inzage periode van 6 weken kunt u uw reactie geven op de conceptvisie. Binnen deze periode kunt u digitaal uw reactie geven door een e-mail te sturen aan info@leiderdorp.nl onder vermelding van "Reactie op concept visie laadinfrastructuur" of per brief aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp t.a.v. Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp.

Planning
Na de inzageperiode worden de reacties verwerkt in een nota van beantwoording en wordt de visie, waar nodig, bijgesteld. De conceptvisie wordt vervolgens besproken in het politiek forum van 31 mei 2021. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan, wordt de visie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad op 7 juni 2021.

Zodra de visie definitief is vastgesteld door de gemeenteraad, wordt deze verder uitgewerkt in de beleidsregels en wordt indien nodig de overeenkomst met marktpartijen aangepast.

Foto omslag: Johan Kranenburg