Nieuwsbericht Consultatie coalitieakkoord voor Leiderdorpse organisaties

Gepubliceerd op: 25 april 2014 00:00

Op 6 mei om 21.00 uur kunnen Leiderdorpse organisaties hun reacties en ideeën inbrengen in een consultatie in het gemeentehuis van Leiderdorp. VVD, D66 en CDA zullen de reacties bespreken en overwegen of deze aanleiding geven tot aanpassing van het akkoord voordat het definitief wordt vastgesteld. Op 12 mei kan dan het nieuwe college worden geïnstalleerd. 

Het persbericht en het coalitieakkoord vindt u in de bijlagen in de rechtermarge.  

Als u 6 mei komt, wilt u zich dan aanmelden via: griffie@leiderdorp.nl of via 071 – 54 54 821.