Nieuwsbericht Containerwissel

Gepubliceerd op: 21 juni 2021 13:45

Het bedrijf DBI levert vanaf volgende week de nieuwe minicontainers in Leiderdorp. Bewoners van de laagbouw hebben daar vorige week een brief over gekregen. In de brief staat welke minicontainers u heeft aangevraagd. Ook leest u wanneer de nieuwe minicontainers worden gebracht. En wanneer de oude minicontainers worden opgehaald.

Het uitzetten van de containers
In de vorige brief las u hoe u de gewenste containers door kon geven. Het bedrijf DBI levert de minicontainers die u bij hen heeft doorgegeven. Heeft u niets doorgegeven? Dan krijgt u een standaard set minicontainers: 1 voor restafval, 1 voor GFT en 1 voor OPK (oud papier en karton).

Extra minicontainer
Heeft u een extra minicontainer aangevraagd voor restafval, GFT of papier? Dan staat deze niet in het overzicht in de brief. De gemeente levert de extra minicontainers namelijk zelf, en niet het containerbedrijf DBI.

Extra minicontainer voor GFT/OPK (oud papier en karton)
Heeft u een aanvraag gedaan voor een extra minicontainer voor GFT of OPK (oud papier en karton)? Wacht dan rustig af. U krijgt uw minicontainer sowieso.

Extra minicontainer voor restafval
Heeft u een extra minicontainer voor restafval aangevraagd? Maar heeft u nog niets gehoord? Stuur dan een e-mail naar info@leiderdorp.nl. De gemeente bekijkt of u een extra minicontainer mag krijgen. U kunt alleen een extra minicontainer voor restafval krijgen als uw huishouden uit 5 personen of meer bestaat.

Levering minicontainers
In de brief leest u wanneer u de nieuwe minicontainers ontvangt. U ontvangt dan de minicontainers die u bij DBI heeft besteld, maar niet om de extra minicontainers. De extra minicontainers leveren wij in de eerste 3 weken van juli. LET OP: Dit is dus op een andere datum dan de standaard set met minicontainers.