Nieuwsbericht Convenant economische agenda Leidse regio ondertekend

Gepubliceerd op: 19 februari 2014 00:00

Convenant economische agenda 12022014

Ondernemers, onderwijsinstellingenen de vijf gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude hebben woensdag in Corpus het convenant ondertekend voor de Economische agenda Leidse regio. Daarmee geven ze aan actief samen te blijven werken aan de uitvoering van de agenda.

De economische agenda richt zich onder meer op het versterken van de sector Life Sciences & Health, zodat de Leidse regio mee blijft draaien in de top van de Europese kennisregio's. Deze sleutelsectoren hebben een spin-off voor de productie, het midden- en klein bedrijf en de dienstverlening in de regio zelf als het gaat om banen, omzetstijging en nieuwe markten. Dankzij de actieve deelname van alle partijen is er binnen een jaar zowel een economische agenda als een uitvoeringsprogramma opgesteld en vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma 2013-2015 formuleert de eerste acties die de betrokken partijen gezamenlijk uitvoeren ter ondersteuning van de regionale en lokale economie.

Versterken wat sterk is
De Leidse regio is de meest kennisintensieve regio van Nederland en heeft de hoogst opgeleide werknemers van Nederland. Zij vinden hun werk vooral in kennisintensieve organisaties en instellingen. Het Leiden Bio Science Park, het Leids Universitair Medisch Centrum en de Universiteit Leiden zijn daarbij de grootste werkgevers. Ook de komende 10 jaar valt hier het meeste werk te verwachten. Door het uitvoeren van de agenda wil de Leidse regio zijn positie in de top van de Europese kennisregio's behouden met Life Science als sleutelsector. Door deze Life Science sector te verbinden met Health en Space ontstaan er nieuwe kansrijke uitbreidingen met een netwerk richting de regio (zorginnovatie), Delft (spacetechniek) en Noordwijk (Estec). Ook de creatieve sector in Leiden is een bloeiende kennisintensieve sector, waarbij (internationale) academische vaardigheden worden gecombineerd met talent, vakmanschap en bedrijvigheid. Door het verbreden van de top van de economie, komt er ook een verbreding van de basiseconomie. Dat is gunstig voor de hele Leidse regio, waarbij iedere gemeente, onderneming of instelling zijn sterke punten verder kan ontwikkelen. De Leidse regio is hierbij geen eiland, het vormt een schakel met andere metropoolregio's en samenwerkingsverbanden zoals Holland Rijnland.

Bijzondere samenwerking
De agenda is tot stand gekomen door een brede samenwerking. Naast de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, schoven ook vertegenwoordigers aan van de Koepel Leidse Regio, Kamer van Koophandel Den Haag, VNO NCW Rijnland, Universiteit Leiden, ROC Leiden, Hogeschool Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum. Een unieke samenwerking vanuit de gedachte dat betrokken partijen samen sterk staan, men elkaar nodig heeft en dat de economie niet ophoudt bij de gemeentegrenzen.

Meer over de economische agenda is te vinden op www.leiden.nl/economie071

Foto: Buro JP