Nieuwsbericht D66, VVD en CDA bereiken principeakkoord voor Leiderdorp

Gepubliceerd op: 17 april 2014 00:00

D66, VVD en CDA in Leiderdorp zijn eruit:  de drie partijen hebben op 15 april een principeakkoord bereikt. Het akkoord wordt nu doorgerekend door de ambtelijke organisatie en besproken met de fracties. De beoogde wethouders zijn Michiel van der Eng (D66), Kees Wassenaar (VVD) en Jeff Gardeniers (CDA). 
D66-fractievoorzitter Corine Hamer: 'We hebben drie weken in prima sfeer onderhandeld. Nu is de beurt aan de fracties. We hebben het volste vertrouwen in onze samenwerking en we hebben er zin in.' 

Volgende week zullen CDA, VVD en D66 het principeakkoord voorleggen aan de gehele gemeenteraad en het maatschappelijk middenveld van Leiderdorp. Op 6 mei kunnen Leiderdorpse organisaties hun reacties en ideën inbrengen in een consultatie in het gemeentehuis van Leiderdorp. VVD, D66 en CDA zullen de reacties bespreken en overwegen of deze aanleiding geven tot aanpassing van het akkoord voordat het definitief wordt vastgesteld. Op 12 mei kan dan het nieuwe college worden geïnstalleerd.