Nieuwsbericht D66, VVD en CDA verkennen coalitie voor Leiderdorp

Gepubliceerd op: 27 maart 2014 00:00

D66, VVD, en CDA gaan gezamenlijk verkennen hoe zij een coalitie kunnen vormen die de gemeente Leiderdorp een stabiel en degelijk bestuur oplevert.

D66 heeft, als grootste partij in Leiderdorp, informerende gesprekken gevoerd met alle partijen die in de gemeenteraad zijn gekozen. In deze gesprekken is steeds de visie van de partijen op de verkiezingsuitslag, de belangrijkste opgaven voor de komende vier jaar en de meest gewenste coalitie aan de orde geweest. Doel is met tempo te komen tot een degelijk coalitieakkoord op basis waarvan een stabiel college kan worden gevormd.

Op basis van de informerende gesprekken zullen VVD, CDA en D66 gezamenlijk een coalitie gaan verkennen. Zij bezetten 14 van de 21 zetels in de gemeenteraad en een college gevormd uit deze partijen zou dus op een stabiele meerderheid in de raad kunnen rekenen. D66, VVD en CDA vinden een groot draagvlak van belang omdat er zware maatschappelijke opgaven in het verschiet liggen. Te denken valt daarbij aan de nieuwe taken in het sociaal domein en behoud van solide financiën. In de aanpak van deze opgaven liggen CDA, VVD en D66 programmatisch het dichtst bij elkaar. Alle drie de partijen streven ernaar het zo mogelijk snel eens te worden over een coalitieakkoord.