Nieuwsbericht Dag van de Bouw 2011

Gepubliceerd op: 02 mei 2011 00:00

Een unieke kans: wandelen door de verdiepte ligging
Ter hoogte van de kruising met de Oude Rijn wordt de A4 over een lengte van 1400 meter verdiept aangelegd. De voordelen hiervan in dit gebied zijn het verdwijnen van de visuele blokkade die de A4 nu vormt tussen de woonkernen Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude-Rijndijk en een sterke afname van de geluidshinder.
Op zaterdag 28 mei krijgt u de kans om de vorderingen van de bouw van dit imposante project in Leiderdorp te bekijken. Bovendien kunt u uitgebreid geïnformeerd worden over de innovatieve bouwmethode van het stalen aquaduct. Met een uitgezette wandelroute krijgt u ook de gelegenheid om door een deel van de verdiepte ligging te lopen, een unieke ervaring!

Bezoekadres: Willem Alexanderlaan te Leiderdorp, van 10.00-16.00 uur.
De parkeergelegenheid is beperkt. U wordt dringend verzocht zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de bouwlocatie te gaan. Komt u toch met de auto, volg dan de aangegeven parkeerroute.


Algemene informatie
In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert de Combinatie A4 Burgerveen – Leiden, een samenwerking tussen BAM Civiel, BAM Wegen, VTN en Van Oord, de verbreding van de A4 naar 2 x 3 rijstroken.