Nieuwsbericht De gemeente werkt

Gepubliceerd op: 11 november 2009 00:00

Wijk Ouderzorg verandert in 30-kilometerzône

In het kader van het landelijk beleid duurzaam veilig is de wijk Ouderzorg aangepast en ingericht als 30 kilometergebied. Gekozen is voor een integrale aanpak: herbestraten, aanpassen van de groenstrook tussen de Persant Snoepweg en de Loevestein en het plaatsen van verkeersdrempels. Door alle aanpassingen wordt meteen een grote stap gemaakt het sluipverkeer tegen te gaan en hiermee de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten.

Planning
Inmiddels is begonnen met de herbestrating van de rijbaan Tollenaersingel (vanaf de Van Diepeningenlaan richting Van de Valk Boumanweg). Tegelijkertijd worden de verkeersdrempels aangelegd en bijbehorende verkeersborden geplaatst. De werkzaamheden worden steeds tussen twee straten uitgevoerd. Het verkeer wordt omgeleid via de Loevestein of Tollenaersingel. .

Op de volgende locaties zijn reeds verkeersdrempels aangelegd en is opnieuw bestraat

 1. Tollenaersingel - Van der Valkboumanweg
 2. Tollenaersingel - Zuilestein
 3. Tollenaersingel - Hartelstein
 4. Tollenaersingel - Drakestein
 5. Tollenaersingel - Sijpestein

Planning andere locaties aanleg verkeersdrempels en herbestrating:

 1. Van der Valkboumanweg - Goudestein            week 44 t/m 46
 2. Loevestein - Zuilestein                                  week 46 t/m 48
 3. Loevestein - Hartelstein                                 week 49 t/m 51
 4. Loevestein - Drakestein                                 week 2 t/m 4 (2010)
 5. Loevestein - Sijpestein                                   week 5 t/m 7
 6. Loevestein - Beekestein                                 week 8 t/m 10
 7. Loevestein - Van Diepeningenlaan                   week 11 t/m 13
 8. Tollenaersingel - Van Diepeningenlaan             week 14

Vanaf de Van de Valk Boumanweg zijn de verkeersdrempels bij de Goudestein en Tollenaersingel reeds uitgevoerd. 

Voor de aanpassing van de groenstroken vindt deze zomer overleg plaats tussen bewoners en de beleidsmedewerker groen van de gemeente. In het najaar wordt begonnen met het aanpassen van de groenstrook.

In het gedeelte waar gewerkt wordt, worden bewoners geïnformeerd met een bewonersbrief. Bestemmingsverkeer zal nauwelijks hinder ondervinden. Onder voorbehoud van omstandigheden zal bovenstaande planning worden nagestreefd.