Nieuwsbericht De Leidse regio gaat krachten verenigen. Waarom en hoe? Denk mee op 7 maart in Corpus!

Gepubliceerd op: 27 februari 2017 11:15

In oktober 2016 hebben Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude de 'Toekomstvisie Leidse regio 2027' vastgesteld. Daarin zijn de kwaliteiten van de vijf gemeenten en van de Leidse regio als geheel benoemd. Ook zijn er zeven gezamenlijke ambities geformuleerd. De opdracht voor de toekomst is de kwaliteiten te versterken en de ambities realiseren. Daarvoor is echter bestuurlijke slagkracht op regionaal niveau nodig.

De college- en raadsleden uit alle vijf de gemeentes zijn nu met elkaar aan het onderzoeken welke vorm om samen te werken het beste past bij de Leidse regio. Daarvoor laten zij zich onder andere inspireren door andere samenwerkende gemeentes in het land. Op 7 maart willen college- en raadsleden graag hierover in gesprek met inwoners, bedrijven, instellingen en partners van de Leidse regio.

Krachten verenigen! Waarom en hoe? Dat is de titel van het symposium. De discussie zal gaan over hoe urgent de opgaven zijn waar de Leidse regio voor staat. En over welke samenwerkingsvormen ervoor kunnen zorgen dat gemeentenbesturen deze opgaven met slagkracht kunnen realiseren.

U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te denken.

Aanmelden voor het symposium

Cover toekomstvisie

Meer informatie via www.leidseregio2027.nl.

Toekomst Visie Leidse Regio