Nieuwsbericht De raad heet Leiderdorpers welkom!

Gepubliceerd op: 08 mei 2012 00:00

De raad wil Leiderdorpers ontmoeten

De raad heet alle Leiderdorpers op maandag 14 mei, om 19.00 uur van harte welkom in het atrium van het gemeentehuis. Dan zullen verenigingen, instanties en politieke partijen zich presenteren tijdens een informatiemarkt. Zo wil de gemeenteraad ervoor zorgen dat verschillende groepen in de Leiderdorpse samenleving kennis met elkaar en van elkaar kunnen nemen en wederzijdse betrokkenheid in de Leiderdorpse samenleving tot bloei brengen.

De informatiemarkt duurt tot 20.00 uur en vindt plaats voorafgaand aan de raadsvergadering. De volgende verenigingen en instanties hebben zich aangemeld:

 1. Rijnhart Wonen
 2. Sociaal Cultureel Werk Leiderdorp
 3. Seahorse Diving
 4. Buurtactief Het Oude Dorp
 5. Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening
 6. Centrum voor Jeugd en Gezin
 7. Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp
 8. Leiderdorpse Fotoclub Daguerre
 9. EHBO-vereniging van Leiderdorp
 10. Afdeling De Driesprong van de nationale vereniging De Zonnebloem
 11. Vocaal ensemble Pur Sang
 12. Afdeling Groen Links Leiderdorp
 13. Bahá'í-gemeenschap van Leiderdorp
 14. Leiderdorpse Volksuniversiteit
 15. Afdeling concernzaken, cluster openbare orde en veiligheid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie: griffie@leiderdorp.nl of (071) 54 54 826