Nieuwsbericht De rol van Leiderdorpse boa's

Gepubliceerd op: 17 juli 2019 08:45

De handhavers openbare ruimte (boa's) leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid in Leiderdorp. Zij doen dat door zichtbaar op straat aanwezig te zijn en te handhaven indien nodig. Maar de Leiderdorpse boa's spelen in veel meer situaties een rol.

Boa's en burgemeester 2019


Burgemeester Laila Driessen: "De boa's hebben een breed takenpakket. Zij houden bijvoorbeeld toezicht bij evenementen en ondersteunen de politie in het kader van de openbare orde en veiligheid. Maar zij hebben nog meer bevoegdheden, zo hebben de boa's de bevoegdheid handhavend op te treden, bijvoorbeeld bij foutparkeren of bij het overtreden van milieuregels. En zijn zij mede bevoegd en opgeleid om te handhaven bij de naleving van de Drank- en Horecawet."


Martin en Roy zijn beiden in dienst als boa voor de gemeente Leiderdorp: "Als boa moet je met veel situaties om kunnen gaan. De taken die wij hebben, vragen voortdurend aandacht en geen dag is hetzelfde. Wij fietsen door het dorp om meldingen die wij binnenkrijgen op te lossen of om te handhaven op plekken waar regelmatig (verkeers)overtredingen plaatsvinden. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de dienstauto waarmee we snel naar een locatie kunnen indien nodig. Sinds kort zit er ook een nieuwe AED in, daar zijn we erg blij mee."


Help mee
Het mooi en veilig houden van de leefomgeving is een verantwoordelijkheid van iedereen. Valt u iets op in de openbare ruimte? Zoals bijvoorbeeld vernielingen, zwerfvoertuigen of afval op straat? Dan kunt u dit melden via www.leiderdorp.nl/melding.