Nieuwsbericht De week van... Bob Vastenhoud (raadslid GroenLinks)

Gepubliceerd op: 07 april 2021 10:55

Leiderdorp telt 21 raadsleden: gewone Leiderdorpse inwoners die gekozen zijn als lid van de gemeenteraad. Wat maken ze mee? Wat beweegt hen? Wekelijks vertelt één van de raadsleden over het leven als raadslid in Leiderdorp.

Au!

17 maart was een lange dag.

's Ochtends om half zeven melden bij het gemeentehuis. Als voorzitter van stembureau Velocitas moest ik wat spullen ophalen. Ik was als goed GroenLinkser op de fiets gekomen, maar dat bleek niet toereikend. Dan toch maar de auto gehaald en de spullen naar het stembureau gereden. Alles klaargezet met mijn teamleden en om half 8 ging het stembureau open.

Na een pauze van 2 tot 9 meldde ik me opnieuw om het tellen van de stemmen te coördineren. Met bijna 1300 uitgebrachte stemmen geen geringe klus, maar gebruikmakend van een slim systeem ging dat vrij soepel. Rond middernacht was de voorlopige uitslag bekend. GroenLinks was gelukkig nog de 5e partij bij onze uitslag (na VVD, D66, PVV en CDA). Heel opvallend dat JA21 3 stemmen meer kreeg dan Forum. Na een uur tellen van de kandidaten en controles kon het team naar huis en ik naar het gemeentehuis. Het proces-verbaal werd gecontroleerd en akkoord bevonden. Tegen 2 uur was ook ik klaar.

Nu had ik tijd de landelijke uitslag echt tot me te laten doordringen. GroenLinks halveert bijna. Au! Maar wat me nog het meest verbaasde en dwarszat was dat de zittende regering een meerderheid haalde. De premier die toezag op de totstandkoming van de woningcrisis, de stikstofcrisis, de marktwerking in de zorg - en daarmee aan de onnodig grote impact van de coronacrisis. Mag Rutte, verantwoordelijk voor de bestuurscultuur waarin de toeslagenaffaire kon ontstaan, straks gewoon gaan formeren en zonder consequenties overgaan tot de orde van de dag? Is ook dat democratie?

Die meloen heb ik nog niet helemaal kunnen doorslikken. Wellicht komen parlement en land na de coronacrisis bij zinnen en kunnen we spoedig, met een andere uitslag, weer hoopvol vooruitkijken. Ik heb daar graag weer een lange dag op het stembureau voor over.

Bob Vastenhoud