Nieuwsbericht De week van... Hugo Langenberg (LPL)

Gepubliceerd op: 06 oktober 2021 15:30

Leiderdorp telt 21 raadsleden: gewone Leiderdorpse inwoners die gekozen zijn als lid van de gemeenteraad. Wat maken ze mee? Wat beweegt hen? Wekelijks vertelt één van de raadsleden over het leven als raadslid in Leiderdorp.

Ik schrijf dit stukje op 4 oktober. Veel mensen beleven plezier aan Leidens Ontzet, naar de kermis gaan, met vrienden door de stad lopen, samen naar bandjes luisteren en een drankje doen. Even weg uit de sleur van alledag, hoe fijn kan dat zijn.

Ik ben er helaas dit jaar niet bij. Mijn gedachten zijn bij mijn broer, bij wie recent een ernstige ziekte is ontdekt, die levensbedreigend lijkt te zijn. Ook mijn eigen gezondheid laat te wensen over. Ik heb, net als zoveel anderen, een beperking die je van buiten niet kan zien. Je lijkt kerngezond, maar mijn hartproblemen beperken mij in het bewegen. Gelukkig leven we in een land waar we voor elkaar zorgen. Bij de gemeente kan je terecht als je een gehandicaptenparkeerplaats nodig hebt, of een beroep moet doen op de WMO, voor hulp in de huishouding, of een traplift als traplopen tot problemen leidt. De LPL-fractie zet zich in voor een goede rechtvaardige uitvoering van de WMO. De financiële middelen zijn helaas beperkt, maar LPL vindt dat iedereen die de hulp nodig
heeft deze moet krijgen. Wij pleiten dan ook voor ontschotting van de budgetten voor onder meer jeugdzorg en WMO.

Zolang mogelijk zelfstandig, in je eigen vertrouwde buurt blijven wonen, daar staat LPL voor. Allerlei voorzieningen regelen wij samen met de omliggende gemeenten, goede samenwerking op uitvoerend gebied zorgt er voor dat Leiderdorp zelfstandig kan blijven. Een recent artikel in het Leidsch Dagblad wekt de suggestie dat samengaan de enige oplossing is voor regionale problemen. Daar denken wij als LPL wezenlijk anders over! LPL wil dat Leiderdorp zelf beslist over wat er hier in het dorp gebeurt. Bij fusie met Leiden verliezen we onze zeggenschap over woningbouw (met als gevolg megatorens), over onze polders, en over de wijze waarop wij onze voorzieningen vormgeven. Denk aan het zwembad, de bibliotheek, maar ook de uitvoering van de WMO. Stem dus in maart volgend jaar LPL!

Hugo Langenberg