Nieuwsbericht De week van... Kamla Balak (raadslid LPL)

Gepubliceerd op: 09 juni 2021 13:50

Leiderdorp telt 21 raadsleden: gewone Leiderdorpse inwoners die gekozen zijn als lid van de gemeenteraad. Wat maken ze mee? Wat beweegt hen? Wekelijks vertelt één van de raadsleden over het leven als raadslid in Leiderdorp. 

Inzetten op preventie en maatwerk bij oplossen maatschappelijke problemen
Corona heeft vooral kwetsbare groepen in onze samenleving hard geraakt. Ouderen, laagopgeleiden, mensen met een migratieachtergrond en chronisch zieken. De bestaande gezondheidsverschillen in de samenleving zijn door corona nog zichtbaarder geworden.

In de Surinaamse gemeenschap - velen onder hen worden gerekend tot een kwetsbare doelgroep - is een aantal bekenden van ons weggevallen. Eén van hen was omroeper bij een radiozender. Elke dag als ik in de auto de radio afstem op die zender, verwacht ik weer zijn stem te horen.

Door de lockdowns zijn er nieuwe initiatieven ontstaan voor en door burgers. Initiatieven, groot en klein om mensen die het nodig hebben te helpen.

Prettig leven in ons dorp
Als raadslid vind ik het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het prettig samenleven in ons mooie dorp. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat wij meer dan voor corona moeten gaan inzetten op preventie van maatschappelijke - en gezondheidsproblemen. Ook het meer verbinden van beleidsvelden met elkaar. Zoals de inrichting van een woonwijk, die direct invloed heeft op de gezondheid van de bewoners. Uitgaan van de vraag "wat hebben onze inwoners nodig om de regie over hun leven terug te krijgen?"

Ik ben erg blij met de aanbevelingen van de arbitragecommissie over de jeugdzorg. Door het Rijk is extra geld toegezegd. In de Leidse regio zouden wij dit geld moeten inzetten voor kinderen met de zwaarste problemen. Daarna staan we voor de uitdaging om de jeugdzorg zodanig om te vormen dat deze alleen toegankelijk is voor kinderen die het echt nodig hebben. Dit betekent tegelijkertijd werken aan verbetering van de specialistische jeugdzorg. Dit vergt een investering in de capaciteit en kwaliteit. De investering is wat mij betreft niet alleen geld, maar ook efficiënte samenwerking.

Kamla Balak