Nieuwsbericht De week van… Joost Bruggeman (raadslid LPL)

Gepubliceerd op: 21 april 2021 09:00

Leiderdorp telt 21 raadsleden: gewone Leiderdorpse inwoners die gekozen zijn als lid van de gemeenteraad. Wat maken ze mee? Wat beweegt hen? Wekelijks vertelt één van de raadsleden over het leven als raadslid in Leiderdorp.

In beton gegoten?
Je kunt er niet omheen. Ruim een jaar in de ban van Corona met helaas alle gevolgen van dien. Gelukkig zijn er in een recordtempo vaccins ontwikkeld en worden we ingeënt. Dat biedt perspectief. Het lijkt er op dat we vanaf eind april versoepelingen tegemoet kunnen zien, zoals het opheffen van de avondklok, de opening van de terrassen, de verruiming van de bezoekregeling en de mogelijkheid voor publiek om sportwedstrijden bij te wonen. Zo komt ook het leven en de drukte in Leiderdorp gelukkig weer op gang. Ik zie ernaar uit.

Iets anders. Voor de zomervakantie wordt onder andere de aanloop naar de vaststelling van de meerjarenbegroting in de gemeenteraad besproken aan de hand van de zogenaamde kadernota. De LPL zal dan samen met de oppositie voor de derde keer binnen ruim een half jaar pogen de bezuinigingen op onder meer Incluzio en Sportfondsen terug te draaien en daarmee aandacht te vragen voor meer sociaal beleid.

Ik constateer verder dat pragmatisch handelen door het college en de gemeenteraad steeds minder mogelijk lijkt. Aan de inhoud en planning van bijvoorbeeld vastgestelde mobiliteitsnota's valt niet te tornen. Er is geen ruimte voor uitzonderingen om bijvoorbeeld van de Simon Smitweg alsnog een 30 kilometerweg te maken of tijdelijke maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid bevorderen in het gebied Van der Valk Boumanweg, omgeving Spanjaardsbrug en Splinterlaan. Natuurlijk prima dat er beleid en planningen worden gemaakt, maar laat dat niet in beton gegoten zijn. 

Tot slot doe ik graag een oproep aan u als inwoner van Leiderdorp. Laat uw mening horen. Of het nou gaat om uw inbreng aan de op te stellen hoogbouwvisie of uw mening hoe het aantal kilo's restafval per inwoner drastisch te verminderen of uw visie op het vast te stellen parkeerbeleid.

De LPL-fractie is geïnteresseerd naar uw mening. Ik verwijs graag naar de website www.lpleiderdorp.nl.

Joost Bruggeman