Nieuwsbericht De week van… Roeland Schmidt (raadslid PvdA)

Gepubliceerd op: 19 mei 2021 13:35

Leiderdorp telt 21 raadsleden: gewone Leiderdorpse inwoners die gekozen zijn als lid van de gemeenteraad. Wat maken ze mee? Wat beweegt hen? Wekelijks vertelt één van de raadsleden over het leven als raadslid in Leiderdorp.

Noodverband
Een jaar na mijn eerste stukje als 'raadslid in coronatijd' staan  we, net als toen, op het punt om de coronamaatregelen weer wat te gaan versoepelen. Met de wijsheid achteraf weten we dat dat toen de opmaat werd voor de tweede golf van besmettingen. Anders dan toen hebben we nu gelukkig vaccins en een inentingscampagne die op stoom komt. Daarmee ziet de toekomst er qua corona een stuk beter uit. De golf die er nu aankomt is vooral een inhaalslag van uitgestelde reguliere zorg. Dat zal – alweer – een fors beroep doen op de inzet van de mensen in de zorg.

In het afgelopen jaar is het raadswerk in digitale vorm doorgegaan. Ondanks de degelijke voorbereiding en begeleiding van de griffie zijn deze digitale raadsvergaderingen wat mij betreft toch een noodverband gebleken: het kon niet anders, maar het is verre van ideaal. Ik vind dat vooral omdat een hoofdbestanddeel van de lokale politiek, nl. het openbare debat inclusief het sluiten van compromissen, in digitale vorm eigenlijk niet goed tot zijn recht komt. Ik hoop en verwacht dat we binnenkort met de gebruikelijke maatregelen toch weer fysiek bijeen kunnen komen, zodat belangrijke onderwerpen als de Regionale Energiestrategie en de kadernota weer live besproken kunnen worden.

Het (deels) thuiswerken zal, ondanks versoepelingen en vaccinaties, voor veel mensen toch wel de praktijk blijven. Hoewel het mij goed bevallen is, zie ik er ook erg naar uit om collega's van de raad en op het werk weer vaker te gaan zien. Uiteindelijk kan toch niet alles digitaal, en is na ruim een jaar met lockdowns en avondklok, des te duidelijker geworden hoe afhankelijk we zijn van sociaal contact met anderen voor onze mentale balans.

En digitaal werken heeft zeker niet voor iedereen voordelen. Onze scholieren en studenten hebben in veel gevallen een flinke achterstand opgelopen. Sommigen van u zullen hebben ervaren, of bij collega's hebben herkend, dat het zwaar is om als je schoolgaande kinderen hebt, werk en onderwijsbegeleiding te combineren.

Ik hoop dat we voor de gezondheid van ons allemaal de individuele discipline weten op te brengen om verstandig om te blijven gaan met wat nu weer kan, en wens u een mooie zomer.

Roeland Schmidt
PvdA

Roeland Schmidt