Nieuwsbericht De week van de democratie op de Prins Willem-Alexanderschool in Leiderdorp

Gepubliceerd op: 09 maart 2021 15:05

In het kader van de week van de democratie is er op maandag 8 maart een interactieve les verzorgd door wethouder Willem Joosten en enkele raadsleden van Leiderdorp aan de groepen 7 en 8 van de Prins Willem-Alexanderschool in Leiderdorp.

De leerlingen van groep 7 kregen eerst een heldere uitleg door de wethouder zelf over de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders, de raad en de politieke partijen in Leiderdorp. Vervolgens werden over zeven onderwerpen/stellingen discussies gevoerd in kleine groepjes. Het ging vooral over hoe een budget het beste verdeeld kan worden over deze verschillende onderwerpen die voor Leiderdorp belangrijk zijn. De stellingen gingen over zorg voor elkaar, goede scholen, sporten, veiligheid, goed wonen, natuur en lekker spelen/vrije tijd. De toebedeelde budgetten liepen uiteen, maar uiteindelijk werd door de leerlingen van groep 7 het belang van natuur in Leiderdorp hoog gewaardeerd met het meeste geld. In de middag was ook groep 8 aan de beurt waarbij opnieuw dezelfde stellingen ter discussie kwamen. Groep 8 had duidelijk meer geld toebedeeld aan zorg voor elkaar en goed wonen.


De aanwezigheid van de wethouder en raadsleden werd zeer op prijs gesteld! De leerlingen van groep 7 en 8 zijn in het kader van burgerschap een stukje meer bekend geraakt met de politiek en het democratisch proces in Leiderdorp.

Democratie 1
Democratie 2
Democratie 3