Nieuwsbericht Definitieve afsluiting Nieuweweg

Gepubliceerd op: 13 april 2011 00:00

NieuwewegDe Nieuweweg in Leiderdorp wordt vanaf 2 mei definitief afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen bestuurders met een ontheffing mogen de weg dan nog gebruiken. Bewoners en eigenaren van percelen aan de Nieuweweg en de Zijldijk komen voor zo’n ontheffing in aanmerking.

Op 24 februari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de Nieuweweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, behalve voor houders van een ontheffing en voor (brom)fietsers. Met dit verkeersbesluit wil het college de Nieuweweg veiliger maken. Doordat de weg zeer smal is en er vaak te hard wordt gereden, ontstaan  vaak onveilige situaties. Vooral voor langzaam verkeer. Bijkomende reden is dat de weg in de toekomst intensiever door fietsers en wandelaars gebruikt zal worden. De gemeente is van plan de Boterhuispolder voor de recreant aantrekkelijker te maken, onder meer door wandel- en fietspaden aan te leggen.

Uitvoering van het besluit
De uitvoering van het verkeersbesluit liet een tijd op zich wachten. Dat heeft te maken met bezwaarschriften die tegen het besluit zijn ingediend. Voornaamste bezwaar van belanghebbenden in de Boterhuispolder was dat zij door afsluiting in hun bedrijfsvoering worden gehinderd. De rechter heeft zich inmiddels over deze bezwaren uitgesproken en het beroep van de bezwaarmakers ongegrond verklaard. Een van de bezwaarmakers heeft hoger beroep bij de Raad van State aangetekend. De Raad van State moet hierover nog uitspraak doen. Gezien de rechterlijke uitspraak op het beroep, wil het college niet langer wachten met uitvoering van het besluit. Burgemeester en wethouders menen dat het ontheffingenbeleid belanghebbenden voldoende mogelijkheden biedt om met een (landbouw)voertuig op de Nieuweweg te blijven rijden.

Afsluiting
De afsluiting gaat in op 2 mei 2011. Op deze dag gaat aan beide zijden van de Nieuweweg (Zijldijk en Leidseweg) de slagboom naar beneden. De slagbomen worden overigens al in april geplaatst. De werkzaamheden kunnen enige hinder met zich meebrengen. Wij vragen u hiervoor uw begrip. De slagbomen kunnen alleen worden geopend met een afstandbediening, een zogenoemde handzender. Om een handzender te krijgen, moet een bestuurder over een ontheffing beschikken. Alle belanghebbenden zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer Hans Scheffers van de afdeling Beleid van de gemeente Leiderdorp, tel. (071) 54 58 553 of per e-mail hscheffers@leiderdorp.nl.