Nieuwsbericht Definitieve ontwerpen schoolzones. Basisscholen Elckerlyc, Kastanjelaan en Willem de Zwijger

Gepubliceerd op: 27 januari 2016 13:50

De gemeente is met het project Schoolzones bezig om de omgeving rond basisscholen en de routes naar school verkeerdsveilig in te richten. Afgelopen jaren zijn bij verschillende scholen al schoolzones gerealiseerd. Na de winter gebeurt dit ook bij de basisscholen Elckerlyc, Kastanjelaan en Willem de Zwijger.

Tijdens een inloopavond op 24 november 2015 zijn de voorlopige ontwerpen van de schoolzones besproken met ouders, direct omwonenden en belangstellenden. De ontwerpen lieten zien welke maatregelen we willen nemen of gaan onderzoeken om de verkeersveiligheid te verbeteren. De opkomst was hoog en de ontwerpen zijn over het algemeen positief ontvangen.

Definitieve ontwerpen
De reacties waren aanleiding de ontwerpen op details aan te passen. De definitieve ontwerpen van de schoolzones en schoolroutes zijn te raadplegen op de website van de gemeente: www.leiderdorp.nl/schoolzones. Via de website is het tevens mogelijk om nogmaals een reactie te geven. Dat kan tot maandag 8 februari 2016. De uitvoering van de ontwerpen staat gepland na de winter.