Nieuwsbericht Denk mee over de duurzaamheidsagenda

Gepubliceerd op: 23 augustus 2016 17:45

Welke kansen ziet u voor een duurzamer Leiderdorp?

De gemeente wil samen met inwoners, organisaties en ondernemers een nieuwe duurzaamheidsagenda opstellen, waarin staat wat we de komende jaren gaan doen om Leiderdorp nog duurzamer te maken.

Op 14 juni vond de eerste duurzaamheidsavond plaats. Bezoekers namen deel aan workshops en het burgerpanel. Uit de input van zowel de eerste duurzaamheidsavond als het burgerpanel zijn de volgende thema's gekomen, waaraan we verder willen werken om de duurzaamheidsagenda vorm te geven: Energie, Afval, Mobiliteit, Wonen, Ondernemen, Duurzaam leven, Klimaatadaptie en Voorlichting.

Met deze thema's willen wij samen met u aan de slag. We nodigen iedereen uit deel te nemen aan een van de doelgroep bijeenkomsten om antwoord te krijgen op de vraag hoe wij op lokaal niveau invulling kunnen geven aan de thema's. Welke kansen ziet u om met duurzaamheid aan de slag te gaan? Tijdens de bijeenkomsten verkennen wij op creatieve manier deze kansen en kiezen aan het eind de top drie die we zeker met elkaar willen realiseren.


Aangepaste data doelgroepbijeenkomsten
In de krant van 24 augustus is een dataoverzicht geplaatst waarop de doelgroepbijeenkomsten plaatsvinden. Naar aanleiding van de beschikbaarheid van de doelgroepen zijn deze data engiszins aangepast. De bijeenkomst voor bewoners is ongewijzigd, deze vindt plaats op 22 september.

U kunt zich opgeven voor één van onderstaande bijeenkomsten. Kies de doelgroep waar u tot behoort:
15 september: Ondernemers
21 september: Maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen, groenverenigingen
22 september: Inwoners, wijkverenigingen
28 september: Woningbouw, VVE's, projectontwikkelaars (gewijzigd: was 6 september)
NTB: Onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven, BSO's (gewijzigd: was 8 september, nieuwe data wordt bepaald in overleg met de doelgroep)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten door een e-mail te sturen naar duurzaam@leiderdorp.nl. Graag vernemen wij met hoeveel personen u komt. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de bijeenkomst en de locatie.

Programma

18.30 u Inloop met soep en broodjes
19.00 u Start bijeenkomst
22.30 u Afsluitende borrel


Vragen?

Kijk voor meer informatie over de duurzaamheidsagenda op www.leiderdorp.nl/duurzaam. Mocht u vragen hebben over de doelgroepbijeenkomsten óf de duurzaamheidsagenda mailt u dan naar duurzaam@leiderdorp.nl.

Leiderdorp Duurzaam