Nieuwsbericht Denk mee over het energielandschap van de toekomst!

Gepubliceerd op: 15 december 2020 16:10

Hoe en waar gaan wij energie opwekken? Denk hierover mee tijdens de digitale bijeenkomst op 7 januari!

Tijdens deze digitale bijeenkomst gaan wij met u in gesprek over de kansen om duurzame energie op te wekken in Leiderdorp. Dit maakt onderdeel uit van de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin wordt beschreven hoe en waar in de energieregio Holland Rijnland duurzame energie kan worden opgewekt. Leiderdorp maakt onderdeel uit van de energieregio.

Om energie duurzaam te kunnen opwekken, zijn windturbines en zonnepanelen nodig. Met de RES wordt bepaald hoe en waar we dit kunnen doen. En dat is niet eenvoudig. We wonen, werken en recreëren in één van de drukste regio's van Nederland. De locaties waar duurzame opwekking mogelijk of wenselijk is, zijn zeer beperkt. Zo mogen windturbines niet te dicht bij woningen staan. We hebben te maken met aanvliegroutes van vliegtuigen. Er hangen kabels in de lucht of er lopen leidingen onder de grond. En we willen cultuurhistorische landschappen en natuurgebieden ontzien. Met een kansenkaart is in beeld gebracht op welke locaties energie opgewekt kan worden.

Wij gaan hier graag met u over in gesprek. Wij nodigen u daarom van harte uit om deel te nemen aan de digitale bijeenkomst over de toekomst van ons energielandschap, op donderdag 7 januari van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Meedoen? Ga naar www.leiderdorp.nl/res om u in te schrijven voor de bijeenkomst. Via deze website kunt u ook meedoen aan de digitale enquête!

RES