Nieuwsbericht Denk mee over onze nieuwe manier van inzamelen

Gepubliceerd op: 23 augustus 2017 08:50

logo duurzaam leiderdorp
De gemeente Leiderdorp wil het percentage grondstoffen dat gescheiden wordt ingezameld verhogen van 52% naar 75% in 2020. Dit willen we bereiken met een nieuwe manier van inzamelen, waarbij zo min mogelijk grondstoffen verloren gaan. Begin 2018 starten we met de invoering.

Wilt u met ons meedenken over hoe we het inzamelen van grondstoffen tot een succes kunnen maken? Dan nodigen wij u van harte uit om aan te melden voor de klankbordgroep (30/8: de klankbordgroep is vol). In dit bericht leest u hoe dat kan en vindt u meer informatie over de achtergronden van de nieuwe manier van inzamelen.

Besluitvorming gemeenteraad
Op verzoek van de gemeenteraad zijn de mogelijkheden voor meer gescheiden inzameling van grondstoffen, zowel bij de hoogbouw als de laagbouw in beeld gebracht, in de vorm van een aantal scenario's. De gemeenteraad besloot op 27 maart het voorkeurscenario voor de laagbouw verder te laten uitwerken. Maandag 29 mei heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met een voorkeurscenario om ook bij de hoogbouw zoveel mogelijk grondstoffen gescheiden in te zamelen.

Wat houdt de nieuwe manier van inzamelen in?
Met de nieuwe manier van inzamelen willen we het voor u, als inwoner van Leiderdorp, makkelijk maken om grondstoffen te scheiden en bij huis apart te bewaren. Daarom krijgen alle laagbouwwoningen de beschikking over drie minicontainers:

  • één minicontainer voor PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen);
  • één minicontainer voor papier en karton;
  • één minicontainer voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval).

Doordat wij deze grondstoffen straks apart aan huis op komen halen, blijft er weinig restafval over. Restafval kan dan weggebracht worden naar een ondergrondse container op loopafstand in uw buurt.
De hoogbouw wordt voorzien van aparte containers voor het gescheiden inzamelen van PMD, papier, glas en GFT.

Denk met ons mee!
Deze nieuwe manier van inzamelen brengt grote veranderingen met zich mee en vraagt de nodige voorbereiding. We zijn op zoek naar maximaal 15 personen (bewoners, raadsleden en vertegenwoordigers van belangenorganisaties) die als klankbordgroep samen met ons mee willen denken over hoe we het inzamelen van grondstoffen tot een succes kunnen maken. (de klankbordgroep is vol, aanmelden is niet meer mogelijk)

Wat kunt u verwachten?

  • meedenken over de praktische uitvoering van het omgekeerd inzamelen;
  • meedenken over draagvlak;
  • meedenken met betrekking tot eventuele knelpunten

In ieder geval komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • bespreken locatieplan ondergrondse containers
  • vangnetregeling voor minder mobiele inwoners

De klankbordgroep heeft een adviserende rol. Dit betekent dat wij uw advies of idee altijd serieus onderzoeken en onderbouwen waarom we dit wel of niet meenemen in de uitvoering.

Wanneer?
De eerste bijeenkomst is op woensdag 20 september, van 18.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur in het gemeentehuis. Wij zorgen voor broodjes.

Aanmelden
Wij nodigen u van harte uit om u aan te melden voor de klankbordgroep. U kunt dit doen door een e-mail te sturen voorzien van uw naam en adres naar duurzaam@leiderdorp.nl.
Wanneer er meer dan 15 aanmeldingen zijn, maken wij een keuze waarbij wij rekening houden met een representatieve vertegenwoordiging van organisaties en wijken. Van de bijeenkomsten van de klankbordgroep worden verslagen gemaakt.
Wie niet deelneemt aan de klankbordgroep, maar hier wel goede ideeën bij heeft, kan dit uiteraard altijd kenbaar maken via duurzaam@leiderdorp.nl.

(aanmelden kan niet meer, de klankbordgroep is vol)

Thema afval