Nieuwsbericht Digitaal inspreken raad en raadscommissies

Gepubliceerd op: 22 augustus 2012 00:00

Inspraak is één van de instrumenten waarmee u de gemeenteraad uw mening kunt geven en de (burger)raadsleden kunt adviseren. Inspraak geeft u de mogelijkheid opmerkingen te maken over plannen van de gemeenteraad.

Naast het inspreken tijdens raads- of commissievergaderingen is het nu ook mogelijk om digitaal in te spreken via het raadsinformatiesysteem www.raadleiderdorp.nl . Bij de agendapunten van de bijeenkomsten van de raad en raadscommissies kunt u uw reactie geven in maximaal 350 woorden. Om digitaal te kunnen inspreken bij agendapunten dient u uw voor- en achternaam en een geldig e-mailadres (alleen zichtbaar voor de griffie) op te geven. De inspraakreacties zijn voor alle (burger)raadsleden en andere belangstellenden zichtbaar bij het betreffende agendapunt.

Heeft u vragen? De griffie is bereikbaar via griffie@leiderdorp.nl of telefonisch (071) 54 54 821.