Nieuwsbericht Digitaal Politiek Forum op 15 juni 2020

Gepubliceerd op: 09 juni 2020 16:20

Het politiek forum vindt digitaal plaats en is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl

Technische vragen zoveel mogelijk vooraf aan het Politiek Forum indienen voor dinsdag 12.00 uur.

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Mededelingen

 4. Rekenkameronderzoek klachtenbehandeling Leiderdorp
  Het verzoek aan de raad is om op grond van de aanbevelingen uit het rapport het college te verzoeken deze uit te werken in een voorstel aan de raad.
  Ter besluitvorming in de raad van 22 juni 2020.

 5. ODWH zienswijze begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
  Het verzoek aan de raad is in te stemmen met het indienen van de zienswijze op de Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de Omgevingsdienst West-Holland.
  Ter besluitvorming in de raad van 22 juni 2020.

 6. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2020
  Het verzoek aan de raad is de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2020 vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 22 juni 2020.

 7. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2020
  De vraag aan de raad is de GIG 2020 inclusief bijbehorende grondexploitaties en financiƫle investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke projecten.
  Ter besluitvorming in de raad van 22 juni 2020.

 8. Rondvraag

 9. Vaststellen verslag Politiek Forum 18 mei 2020

 10. Sluiting

Leiderdorp, 2 juni 2020
namens het presidium,

B.A.M. Rijsbergen, raadsgriffier