Nieuwsbericht Digitale bijeenkomst over hoogbouw op 14 april

Gepubliceerd op: 31 maart 2021 10:45

De gemeente werkt aan een hoogbouwvisie. Die gaat aangeven waar hoogbouw in Leiderdorp een plek kan krijgen en welke spelregels gelden. Wilt u hierover meedenken? Neemt u dan deel aan de digitale bijeenkomst over hoogbouw op woensdag 14 april 2021. Tijdens de avond lichten we toe waarom een hoogbouwvisie nodig is en hoe het proces verloopt. Ook horen we graag uw ideeën, meningen en wensen over hoogbouw in Leiderdorp. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Aanmelden
U kunt zich tot en met vrijdag 9 april aanmelden bij Diantha Ploeg via D.Ploeg@leiderdorp.nl. U ontvangt dan een link voor de bijeenkomst. Op genoemd e-mailadres kunt u ook terecht als u vragen heeft.

Achtergrond
Er bestaat in onze regio een grote behoefte aan nieuwe woningen. Leiderdorp wil graag haar steentje bijdragen om het woningtekort op te lossen. De ruimte om nieuwe woningen te bouwen moet in het bebouwde gebied worden gevonden. De gemeente wil het omliggende landschap namelijk vrij houden voor natuur en recreatie.

Hoogbouw is één van de manieren om meer woningen te realiseren en tegelijkertijd groen en water te behouden.

De gemeente wil hoogbouw niet overal in het dorp zomaar toestaan. In de hoogbouwvisie legt zij vast op welke plekken hoogbouw wel en niet kan plaatsvinden, en onder welke voorwaarden. Bij dat laatste kunt u denken aan spelregels voor hoogte, vorm, aansluiting bij de omgeving en kwaliteiten op straatniveau.

Bekijk meer informatie op deze website.