Nieuwsbericht Digitale bijeenkomst over parkeren op 7 september

Gepubliceerd op: 24 augustus 2021 17:50

De gemeente werkt aan een nieuwe parkeernota. Die beschrijft de beleidsuitgangspunten voor het parkeren van auto's, fietsen en andere voertuigen in Leiderdorp.

U kunt meedenken over het parkeerbeleid. Daarvoor houden wij een eerste (digitale) bijeenkomst op dinsdag 7 september van 19.30 tot 21.00 uur. Tijdens de avond krijgt u informatie over de aanpak en planning van de parkeernota. Daarna inventariseren we knelpunten en wensen over het parkeren in Leiderdorp. Die gebruiken we bij het maken van de parkeernota.

Aanmelden
Wilt bij de bijeenkomst aanwezig zijn? Stuur dan uiterlijk 31 augustus een mail naar info@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'Aanmelding bijeenkomst parkeernota'. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging en nadere informatie over de bijeenkomst.

Meer info
De parkeernota is de laatste van vier nota's die voortvloeien uit de vorig jaar vastgestelde Mobiliteitsvisie. Eerder verschenen nota's over circulatie, langzaam verkeer en openbaar vervoer. Informatie over de mobiliteitsvisie en de nota's vindt u op www.leiderdorp.nl/mobiliteitsplan. Bezoek voor informatie over de parkeernota www.leiderdorp.nl/parkeernota.