Nieuwsbericht Digitale enquête over spelregels hoogbouw

Gepubliceerd op: 29 april 2021 14:00

De gemeente gaat regels opstellen voor het bouwen van hoge gebouwen in Leiderdorp. Die worden vastgelegd in een Hoogbouwvisie.

Wij horen graag uw mening. Waar vindt u hoogbouw wel en niet passen? Welke hoogtes zijn volgens u acceptabel op die plekken? Welke aspecten vragen extra aandacht bij hogere bebouwing? Laat het ons weten via de digitale enquête op www.startvragenlijst.nl/leiderdorp. U kunt nog tot en met 2 mei meedoen. We presenteren de resultaten aan de gemeenteraad en gebruiken ze bij het maken van de Hoogbouwvisie.

Waarom spelregels voor hoogbouw?
De gemeente krijgt regelmatig verzoeken van commerciële partijen die in Leiderdorp woningen willen bouwen. Vaak gaat het om hoogbouw. Om zulke bouwinitiatieven te kunnen beoordelen, zijn regels voor hoogbouw nodig. Deze regels gaan bijvoorbeeld over de hoogte, de vorm en de aansluiting bij de omliggende bebouwing. Nieuwe gebouwen moeten in de toekomst dan binnen deze regels passen. Het is onvermijdelijk dat op sommige plekken in Leiderdorp meer in de hoogte wordt gebouwd. Er bestaat in onze regio een groot woningtekort. De gemeente wil op gepaste wijze haar steentje bijdragen. Leiderdorp houdt het omliggende landschap graag vrij voor natuur en recreatie. Ruimte voor nieuwe woningen moet daarom vooral in het gebouwde gebied worden gevonden. Waar en hoe woningen kunnen worden toegevoegd, is onderwerp van de Hoogbouwvisie.

Meer informatie over de Hoogbouwvisie vindt u op www.leiderdorp.nl/hoogbouwvisie.