Nieuwsbericht Doe mee met Operatie Steenbreek

Gepubliceerd op: 07 november 2017 17:00

Logo OS Leiderdorp

Bij Operatie Steenbreek vragen we inwoners, ondernemers, instellingen hun tuinen groener te maken omdat dat goed is voor het klimaat.

Een groene omgeving is immers in de zomer minder warm dan een verhard gebied, u heeft het misschien zelf wel ervaren tijdens een fietstocht door de polder. Daarnaast geeft regenwater in een groene omgeving minder wateroverlast, doordat dit makkelijker de grond inloopt.
Onze zomers worden warmer en de regenbuien heviger. De gevolgen hiervan heeft u zelf wellicht ook ervaren of gezien op het journaal.
Door minder tegels en meer groen in ons dorp kunnen wij de nadelige gevolgen van klimaatverandering verminderen.

Wij nodigen u uit met ons mee te denken over waar in Leiderdorp overbodige verharding ligt, of verharding die we kunnen vervangen door half verharding zoals grind. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat onze leefomgeving er kwalitatief op vooruit gaat.

Ontwerpwedstrijd
Daarom organiseren wij een ontwerpwedstrijd: wie heeft een goed idee voor een plek in Leiderdorp waar overbodig asfalt ligt. Hoe zou die plek anders ingericht kunnen worden, rekening houdend met hitte en water? Wij dagen u uit. De beste ideeën worden beloond met het aanleggen van het door u ontworpen stukje Leiderdorp!

U kunt tot 15 december uw ideeën opschrijven of uittekenen en per e-mail indienen via operatiesteenbreek@leiderdorp.nl. De ingediende ideeën worden beoordeeld door een jury bestaande uit raadsleden. Zij toetsen de plannen onder andere op originaliteit, gebruiksgenot, afwaterend vermogen en natuurlijk op de gekozen materialen.

De winnaar!
De bekendmaking van de beste ideeën vindt plaats tijdens de feestelijke nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2018. Natuurlijk wordt u als deelnemer aan de wedstrijd nog op de hoogte gebracht van de exacte tijd en plaats van deze feestelijke bijeenkomst.