Nieuwsbericht Drie leveranciers voor Wmo-hulpmiddelen

Gepubliceerd op: 16 december 2009 00:00

Gemeenten moeten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorzieningen zoals rolstoelen en scootmobielen aanbieden aan mensen met een lichamelijke beperking. Het contract met de huidige leverancier van deze hulpmiddelen, Welzorg, eindigt per 31 december 2009. Onlangs heeft er een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden, die door de Leidse regiogemeenten (Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Kaag en Braassem, Voorschoten en Zoeterwoude) en de gemeente Katwijk gezamenlijk is opgepakt.

 

Bij de aanbesteding is gelet op zowel de huurprijs als op de kwaliteit. Bij het verstrekken van hulpmiddelen staat voorop dat klanten snel over kwalitatief goede voorzieningen kunnen beschikken. De gemeenten hebben de opdracht aan de drie leveranciers met de beste prijs/kwaliteitsverhouding gegund.

De gemeenten sluiten per 1 januari 2010 met de volgende drie leveranciers overeenkomsten af voor bruikleen van hulpmiddelen :

- Harting-Bank
- Vegro
- Welzorg

Voor cliënten die al een rolstoel of scootmobiel in bruikleen hebben via de firma Welzorg verandert er niets. Zolang hun hulpmiddel nog voldoet, loopt de bruikleenovereenkomst met Welzorg de komende jaren door.

Cliënten die na 1 januari 2010 een hulpmiddel aanvragen, mogen kiezen uit één van de drie leveranciers. Indien de cliënt geen voorkeur heeft, dan wijst de gemeente de cliënt aan één van de drie leveranciers toe.