Nieuwsbericht Dunning

Gepubliceerd op: 08 februari 2012 00:00

dunning Houtkamp kopie

Gezonde bomen krijgen de ruimte

Gemeentewerken is begonnen met het uitdunnen van diverse parken en bosplantsoenen in het dorp. Dit is noodzakelijk om gezonde bomen de ruimte te geven om volledig uit te groeien tot volwassen bomen. Op locaties waar voldoende ruimte ontstaat voor een nieuwe boom zal deze aangeplant worden. Op deze manier ontstaat er een gevarieerd beeld tussen volwassen halfwas en jonge bomen. Door dunning ontstaat er ook ruimte voor diverse struiken om zich te ontwikkelen, wat weer een positief effect heeft op het dierlijk leven. Naast de dunningen worden de bomen gekapt, die gedurende de veiligheidsinspectie (VTA) zijn afgekeurd.

Het volledige overzicht van de planning en werkzaamheden kunt u in de loop van deze week vinden op www.leiderdorp.nl/groen kopje ‘planning en werkzaamheden’. Hoe lang de werkzaamheden duren, is afhankelijk van afhankelijk de weersomstandigheden.