Nieuwsbericht Dunning ten behoeve van biodiversiteit

Gepubliceerd op: 14 december 2011 00:00

gelderse roos
Op diverse locaties binnen de gemeente heeft tussen juli en september dit jaar een inventarisatie plaatsgevonden van bomen die gekapt moeten worden binnen bosplantsoenen. Dit maakt deel uit van groot onderhoud binnen de gemeente, waarin in verschillende fasen dunningen plaatsvinden.

Bij de inventarisatie van de bomen wordt gekeken naar de kwaliteit van de bomen en de toekomstverwachting (afhankelijk van de soort), door kwalitatief mindere en snel groeiende soorten weg te nemen krijgen de duurzamere en kwalitatief betere bomen de ruimte die zij nodig hebben om uit te groeien. Hierdoor zal de bladmassa van deze bomen toenemen  waardoor zij beter in staat zijn om fijnstof op te nemen. Daarbij komt ook nog dat de resterende bomen door dunning geen geforceerde lengte groei hoeven te realiseren en waardoor de duurzaamheid betreffende deze bomen toeneemt.

Daarbij ontstaat er na de dunning licht op de bodem waardoor de struik- en kruidlagen weer de ruimte krijgen om goed te kunnen ontwikkelen. Zo wordt ervoor gezorgd dat er variatie blijft in flora en fauna. Op basis hiervan is een kapvergunning aangevraagd. Deze staan gepubliceerd onder bekendmakingen. De daadwerkelijke uitdunning vindt begin 2012 plaats.

Dunning vindt plaats op de volgende locaties:

  • Bloemerd (fase 3)
  • Park de Houtkamp (2e ronde, 3e fase)
  • Groene dolk, Groene long (fase 3)
  • Fluitekruidzoom, Nagelkruidzoom
  • Grotiuslaan
  • Mauritssingel (tegen Vegmolaan)

foto onderschrift: De Gelderse Roos. Uitdunning is noodzakelijk voor natuurontwikkeling in Leiderdorp.
Foto: André Biemans