Nieuwsbericht Duurzaamheidagenda Leiderdorp 2017-2025 aangeboden aan gemeenteraad

Gepubliceerd op: 08 maart 2017 07:35

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 februari besloten de duurzaamheidsagenda voor Leiderdorp ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt de duurzaamheidsagenda besproken in het politiek forum van 20 maart en ter besluitvorming behandeld in de raadsvergadering op 27 maart.


De duurzaamheidsagenda 2017-2025 is opgesteld samen met partners: inwoners, (maatschappelijke) organisaties, ondernemers, instellingen en onderwijs. In creatieve sessies zijn ideeën opgehaald over hoe wij Leiderdorp samen duurzamer kunnen maken. Dit heeft geresulteerd in een uitvoerbare agenda van, voor en door Leiderdorp.
Wethouder Olaf McDaniel: "Veel inwoners, instellingen en ondernemers hebben een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze agenda. Dankzij hen kunnen we nu echt op weg naar aan duurzamer Leiderdorp. Onze ambitie op lange termijn is om in 2050 als Leiderdorp volledig C02-neutraal te zijn. Dit betekent dat we flink aan het werk gaan om dit te realiseren. Maar dit kunnen wij niet alleen. We zien al veel mooie en inspirerende initiatieven in onze omgeving. Bewoners die actief zijn om hun buurt duurzamer te maken door bijvoorbeeld anderen te stimuleren meer afval te scheiden of het realiseren van een buurttuin. Organisaties en ondernemers die grote investeringen doen voor innovatieve toepassingen met oog op de toekomst. In onze duurzaamheidsagenda staan hier een paar mooie voorbeelden van. Samen met onze partners willen wij meters maken, innoveren en inspireren. De duurzaamheidsagenda geeft per thema weer hoe wij dit, samen met onze partners, willen bereiken. Zo zetten wij dit jaar volop in op zonnepanelen, verstrekken van energiescans en omgekeerd inzamelen om restafval te verminderen."

De agenda geeft een thematische aanpak weer waarbij ingezet wordt op de thema's energie, mobiliteit, afval en klimaat. Samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers gaan we op korte termijn acties uitvoeren. Iedere actie is een stap in de richting van onze ambitie: een CO2-neutrale gemeente.
Kijk voor meer informatie over de duurzaamheidsagenda op www.leiderdorp.nl/duurzaam.

 Leiderdorp Duurzaam