Nieuwsbericht Duurzaamheidagenda Leiderdorp 2017-2025 vastgesteld

Gepubliceerd op: 29 maart 2017 11:25

Op 27 maart heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda 2017-2025 vastgesteld. Met deze duurzaamheidsagenda spreekt de gemeente Leiderdorp haar ambitie uit om in 2050 volledig CO2 neutraal te zijn. Voor 2025 wil de gemeente de CO2 uitstoot reduceren met 30% ten opzichte van 2013.

Om dit te bereiken wordt met de duurzaamheidsagenda ingezet op nieuwe vormen van energie. Dit doen we door onder andere te investeren in duurzame energie en ons voor te bereiden op nieuwe vormen van mobiliteit. Door afval als grondstof te zien brengen we een circulaire economie op gang. Ook maken we ons dorp klimaatbestendig en we vergroten onze biodiversiteit door de hoeveelheid en diversiteit van groen en water uit te breiden.

Wij willen onze ambitie realiseren door in te zetten op: meters maken, inspireren en innoveren.
De duurzaamheidsagenda 2017-2025 is opgesteld samen met partners: inwoners, (maatschappelijke) organisaties, ondernemers, instellingen en onderwijs. In creatieve sessies zijn idee├źn opgehaald over hoe wij Leiderdorp samen duurzamer kunnen maken. Dit heeft geresulteerd in een uitvoerbare agenda van, voor en door Leiderdorp. De agenda geeft een thematische aanpak weer waarbij ingezet wordt op de thema's energie, mobiliteit, afval en klimaat. Samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers gaan we op korte termijn acties uitvoeren. Iedere actie is een stap in de richting van onze ambitie: een CO2-neutrale gemeente.

Kijk voor meer informatie over de duurzaamheidsagenda op www.leiderdorp.nl/duurzaam.
Klik op onderstaande infographic om de 4 thema's te lezen.

duurzaam infographic