Nieuwsbericht Een nieuwe huisstijl voor ons dorp

Gepubliceerd op: 11 januari 2016 15:15

De Hoge Raad van Adel erkende op 26 juli 1816 officieel het wapen van Leiderdorp. Een schild met daarop twee gekruiste sleutels met er dwars overheen het symbool van de Oude Rijn. Kort na de Franse tijd - dit jaar precies 200 jaar geleden - krijgt Leiderdorp dus haar eigen wapen. Dat was - vorig jaar - voor het bestuur van Leiderdorp de aanleiding om een nieuwe huisstijl te laten ontwikkelen. Een huisstijl met een logo op basis van ons gemeentewapen. De nieuwe huisstijl wordt vanaf 2016 doorgevoerd.

Uiterlijk
Het is een grafische impressie geworden van het wapenschild met daaraan verbonden - in een tijdloos lettertype - het woord Leiderdorp.

Gefaseerd invoeren
Omdat wij ook als gemeente graag zorgvuldig willen omgaan met het gemeentebudget, gaan we onze nieuwe huisstijl gefaseerd invoeren. Steeds minder vaak zult u het oude logo terugzien in onze communicatie. In onze ogen was het oude logo hard aan vervanging toe, omdat het refereerde aan het oude gemeentehuis op de Statendaalder.

Doel
Door ons wapen te gebruiken in de huisstijl willen we trots uitstralen over ons verleden, maar vooral vanuit dat verleden ons hard maken voor een prachtige toekomst.

Met nieuwe energie stappen we het nieuwe jaar binnen met als doel mooie plannen te realiseren en verstandig beleid te voeren. Beleid waar toekomstige generaties profijt van zullen hebben.
Natuurlijk kunnen we dat niet zonder u. We hopen dan ook - net als vorige jaren - weer op uw betrokkenheid en steun. Samen blijven we scherp en komen we tot de mooiste oplossingen.

Logo Leiderdorp met tekst