Nieuwsbericht Eerste duurzaamheidsavond in Leiderdorp goed bezocht

Gepubliceerd op: 22 juni 2016 13:10

Duurzaamheidsavond 2016


Dinsdagavond 14 juni vond in het gemeentehuis van Leiderdorp de eerste duurzaamheidsavond plaats. De avond werd gestart met inspirerende sprekers: Maya van der Steenhoven van Programmabureau warmte koude Zuid-Holland en Jan Kempers van Heineken. Bezoekers konden hun ideeën geven tijdens innovatieve workshops en zich laten informeren op de duurzaamheidsmarkt over onder ander duurzame mobiliteit, energieopwekking en biodiversiteit in Leiderdorp. Doel van de duurzaamheidsavond was om samen met inwoners, organisaties en ondernemers ideeën op te doen over hoe we samen Leiderdorp nog duurzamer kunnen maken. Alle informatie die deze avond is opgehaald is input voor de duurzaamheidsagenda.

Zo is er onder andere ingegaan op de vragen: 'Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elk gebouw in Leiderdorp in 2025 nul op zijn energiemeter heeft?', 'Op welke thema's moet Leiderdorp zich inzetten?' en 'Welke ambities moet Leiderdorp hebben op het gebied van duurzaamheid?'. De belangrijkste uitkomsten zijn terug te vinden op www.leiderdorp.nl/duurzaam.

Burgerpanel
Inwoners van Leiderdorp konden van 18 mei tot en met 6 juni meedenken over duurzaamheid in Leiderdorp via het burgerpanel. In totaal hebben 311 Leiderdorpers meegedaan aan het burgerpanel. De uitkomsten laten o.a. zien dat een groot deel van de respondenten energiegebruik wil beperken en dat de zorg voor toekomstige generaties een belangrijke motivatie is om meer aan duurzaamheid te doen. Het volledige rapport is in te zien op www.leiderdorp.nl/duurzaam.

Denk mee over duurzaamheid!
Alle ideeën van inwoners, organisatie, ondernemers en instellingen in Leiderdorp worden gebruikt als input voor de duurzaamheidsagenda voor de komende jaren. Iedereen in Leiderdorp is uitgenodigd hierover mee te denken. Meedenken kan door een e-mail te sturen naar duurzaam@leiderdorp.nl.