Nieuwsbericht Eerste wijziging Delegatie- en Mandaatbesluit AB Holland Rijnland

Gepubliceerd op: 02 januari 2014 00:00

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 18 december 2013 de eerste wijziging van het Delegatie- en Mandaatbesluit Algemeen Bestuur Holland Rijnland vastgesteld. Door deze wijziging is het mogelijk dat het Dagelijks Bestuur verzoeken aan het Algemeen Bestuur met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur namens het Algemeen Bestuur kan afhandelen.

Het Dagelijks Bestuur vanHolland Rijnlandheeft in haar vergadering van 28 november 2013 het Reglement mandaat, machtiging- en volmachtsbesluiten samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 vastgesteld. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur en voor zover bevoegd de voorzitter van Holland Rijnland het Register Mandaat-, machtiging- en volmachtsbesluiten van het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 vastgesteld. In dit register zijn alle onderwerpen opgenomen waarvoor het Dagelijks Bestuur respectievelijk de voorzitter van Holland Rijnland mandaten, machtigingen en volmachten hebben verleend.

Daarnaast heeft de Secretaris van Holland Rijnland bij besluit van 2 december 2013 ondermandaat verleend ten aanzien van diverse onderwerpen welke zijn opgenomen in het Register Mandaat-, machtiging en volmachtsbesluiten.   

Deze besluiten treden in werking op 1 januari 2014 en liggen gedurende zes weken ter inzage in de gemeentehuizen van deHolland Rijnlandgemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. 

Alle besluiten vindt u ook op www.hollandrijnland.net en liggen ter inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaanHolland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden.

Holland-Rijnland