Nieuwsbericht Enquête Ruimtelijke Structuurvisie

Gepubliceerd op: 08 mei 2013 00:00

De ruimtelijke structuurvisie geeft aan welke ontwikkelingen wij de komende jaren voorzien op het gebied van wonen, werken, voorzieningen, het buitengebied en de mobiliteit, en beschrijft wat wij met deze ontwikkelingen gaan doen. 

Wij horen graag uw mening over de toekomst van Leiderdorp. Daarom nodigen wij u uit een online-enquête in te vullen. U vindt de enquête tot en met 19 mei 2013 op www.leiderdorp.nl/rsv Het invullen neemt ongeveer 10 à 15 minuten in beslag. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Uw reactie gebruiken we bij het opstellen van een nota van uitgangspunten, die de vragen bevat waarop de structuurvisie straks antwoord moet geven.