Nieuwsbericht Essenpark 8a blijft groen

Gepubliceerd op: 12 januari 2011 00:00

Perceel Essenpark 8a behoudt een groene bestemming. Burgemeester en wethouders hebben op 7 januari 2011 besloten de in 2007 door het vorige college verleende bouwvergunning en vrijstelling van het bestemmingsplan in te trekken. Zij doen dit op verzoek van de koper van het perceel. Deze kocht de groenstrook indertijd van de gemeente om er een woning op te bouwen.

Omwonenden maakten bezwaar tegen de bebouwing. Zij willen de locatie graag groen houden. Het huidige college is diezelfde mening toegedaan. Burgemeester en wethouders traden daarom in overleg met de koper. Beide partijen kwamen onlangs tot overeenstemming over ontbinding van de koopovereenkomst.

 Onder bekendmakingen vindt u de publicatie van het besluit tot intrekking. Zie de link: http://www.leiderdorp.nl/over_de_gemeente/nieuws/bekendmakingen