Nieuwsbericht Europese subsidie voor Boterhuispolder

Gepubliceerd op: 03 februari 2010 00:00

Beleid en BoterhuispolderHet samenwerkingsverband ‘Tussen Kagerplassen en Oude Rijn' dat bestaat uit de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Teylingen en Kaag en Braassem, heeft een subsidie van ruim € 840.000 gekregen in het kader van het Plattelandsonwikkelingsprogramma (POP2). Dit is de tweede subsidie die de gemeenten ontvangen voor groenontwikkeling van polders rondom de stad.

Bedragen
Het bedrag komt van twee instanties. De Europese Unie stelt € 562.000 beschikbaar en de provincie Zuid-Holland € 281.000. De subsidie wordt gebruikt voor de aanleg van fietspaden, wandelroutes en vaarroutes in de Boterhuispolder. Coördinerend wethouder van de vier gemeenten Pieter van Woensel (Leiden): ,,Ik ben heel blij dat er ook op Europees niveau aandacht is voor het belang van de mooie polders in de Leidse regio. Met dit project en het subsidiegeld kunnen we het unieke Hollandse landschap toegankelijk maken voor onze inwoners en behouden voor de toekomst".

Leiden en buurgemeenten Leiderdorp, Teylingen en Kaag en Braassem ontvingen eerder € 1,2 miljoen van de provincie Zuid-Holland voor de inrichting van de Boterhuispolder. Met de toegekende subsidies kan het samenwerkingsverband nu beginnen met de uitvoering van het regionaal groenplan.

Ambitieverklaring
De Boterhuispolder is één van de projecten uit de ambitieverklaring ‘Tussen Kagerplassen en Oude Rijn'. Met deze verklaring die is ondertekend door Leiderdorp, Teylingen, Kaag en Braassem en Leiden willen de gemeenten gezamenlijk zorgen dat de verstedelijking geen bedreiging is voor het groen. In de ambitieverklaring staan de plannen voor de Boterhuispolder (Leiderdorp en Teylingen), het Ghoybos (Leiderdorp en Kaag en Braassem), de Achthovenerpolder (Leiderdorp) en het Adegebied (Teylingen en Kaag en Braassem). Al deze oer-Hollandse natuur zal met elkaar worden verbonden door fietspaden, voetpaden, boerenpaden en vaarroutes.