Nieuwsbericht Evaluatie jaarwisseling 2011-2012

Gepubliceerd op: 25 januari 2012 00:00

De nieuwjaarsviering in Leiderdorp is relatief rustig verlopen. De preventieve maatregelen in de daaraan voorafgaande week hebben hun vruchten afgeworpen. Ook de samenwerking tussen het personeel van gemeentewerken, de bijzondere opsporingsambtenaren en de politie was succesvol. Dat bleek uit de evaluatie van de jaarwisseling 2011-2012.

De gemeente heeft onder andere de locatiehoofden van scholen per mail benaderd om de nodige maatregelen te treffen. Wijkagenten brachten een huisbezoek aan de jongeren die zich vorig jaar misdroegen. Papier- en glascontainers zijn tijdelijk afgesloten en de politie heeft relatief veel zwaar vuurwerk in beslag genomen.

Er is helaas wel straatmeubilair vernield. Die vernielingen kosten de gemeente 9.000 euro; 10 prullenbakken, 4 depotdogs en 20 verkeersborden moesten het ontgelden door vandalisme. Ondanks deze vernielzucht kunnen we met zijn allen terugkijken op een rustig Oud en Nieuw zonder grote incidenten.