Nieuwsbericht Extra raadsvergadering 25 januari 2016. Onderwerp: verzoek COA noodopvang voor vluchtelingen

Gepubliceerd op: 20 januari 2016 11:45

De extra raadsvergadering begint om 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergadering is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Insprekers dienen zich voor vrijdag 22 januari 12.00 uur aan te melden bij de griffie. Dit kan per e-mail: griffie@leiderdorp.nl of telefonisch via 071 54 54 825/826/821. U meldt uw naam, of u als persoon inspreekt of namens een groep/organisatie en zo ja welke. Als u uw e-mailadres en telefoonnummer achterlaat kunnen wij u bereiken om u van wijzigingen in kennis te stellen. U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Inspraak
  3. Schorsing van een half uur voor fractieberaad. De fracties betrekken de inspraak bij hun standpuntbepaling. Voor bezoekers is er koffie en thee in het atrium.
  4. Vervolg raadsvergadering. De raad neemt een besluit.
  5. Sluiting

Voor informatie kunt u zich wenden tot de griffie (zie bovenstaande telefoonnummers). Mochten er wijzigingen zijn dan communiceren we deze zo spoedig mogelijk via www.leiderdorp.nl, Facebook (www.facebook.com/gemeenteleiderdorp), Twitter (@Leiderdorpinfo) en www.raadleiderdorp.nl.