Nieuwsbericht extra raadsvergadering over kerntakendiscussie

Gepubliceerd op: 06 april 2011 00:00

Extra raadsvergadering

Op woensdag 13 april vindt een extra raadsvergadering plaats, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staat:

- Opening opiniërende raadsvergadering
- Vaststellen agenda

- Vragenronde
- Kerntakendiscussie
- Rondvraag & mededelingen
- Sluiting

Tweede deel
- Opening besluitvormende raadsvergadering
- Vaststellen agenda
- Kerntakendiscussie

De vraag aan de raad is een besluit te nemen over het discussiestuk en de bijlage en het college te verzoeken de verdere uitwerking en het traject van burgerparticipatie op te pakken.

- Rondvraag & mededelingen
- Sluiting