Nieuwsbericht Feestelijke afsluiting van de werkzaamheden aan de Ruigekade

Gepubliceerd op: 23 juni 2017 12:20

Opening Gravenpad 22 juni 2017 bord klein
 Opening Gravenpad 22 juni 2017 schuur klein

Donderdagmiddag 22 juni 2017 sloten Gemeente Leiderdorp en Rijnland een gezamenlijk project aan de Ruigekade af. Wethouder Jeff Gardeniers en hoogheemraad Sjaak Langeslag bedankten iedereen die dit project hielp realiseren. Samen met Huib de Graaf en Frans de Graaf openden zij het nieuwe fietspad: het Gravenpad.

Gemeente Leiderdorp en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben afgelopen periode hard gewerkt aan de Ruigekade. Dankzij veehouder Huib de Graaf kwamen gronden beschikbaar om langs de kade een fietspad en nieuwe natuur aan te leggen. Ook is over bijna de gehele lengte de watergang verbreed. Die kan nu meer water bergen bij fikse regenbuien. Daarnaast zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd ter bevordering van de biodiversiteit. Met het nieuwe fietspad en de natuurvriendelijke oevers is de Ruigekade nóg aantrekkelijker voor omwonenden en recreanten geworden.

Het project Ruigekade werd mede mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van de provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en samenwerkingsverband Leidse Ommelanden.