Nieuwsbericht Fietsers kunnen nieuwe fietsopgang Zijlbrug gebruiken

Gepubliceerd op: 01 oktober 2018 09:30

Het fietspad aan de kant van de Driegatenbrug (noordzijde) is verwijderd.

Hoe kunt u nu het beste fietsen als u vanuit, bijvoorbeeld de Leyhof komt en u wilt richting de Willem de Zwijgerlaan in Leiden?

1. via de nieuwe fietsopgang: ga via het fietstunneltje onder de Oude Spoorbaan door en vervolgens linksaf over de Zijlstroom en linksaf onder de Zijlbrug. Aan uw linkerhand ziet u de nieuwe fietsopgang die leidt naar het zuidelijke fietspad van de Zijlbrug. Door deze route mist u het verkeerslicht op het kruispunt Engelendaal/Rietschans en dat scheelt tijd.

2. of, u fietst naar de verkeerslichten van de kruising Rietschans – Engelendaal en steekt hier over om op het zuidelijke fietspad van de Zijlbrug te komen.

fietspad zijlbrug


Waarom is het noordelijke fietspad op de Zijlbrug verwijderd?

De gemeente Leiden en Leiderdorp krijgen af en toe de vraag waarom het fietspad aan de noordzijde van de Zijlbrug is verwijderd. Hieronder vindt u een antwoord op deze vraag.

1. Geluid
In het participatieproces van de Leidse Ring Noord is vanuit de bewoners van de wijk Driegatenbrug in Leiderdorp de wens geuit om een geluidswerende voorziening te realiseren tussen de woningen en de Oude Spoorbaan. Deze wens is door de gemeenteraden van de Leiden en Leiderdorp in het Kaderbesluit Leidse Ring Noord (2016) overgenomen. Om een geluidswerende maatregel te realiseren is ruimte nodig. Door het fietspad aan de noordzijde op te heffen is het mogelijk deze geluidwerende maatregel te realiseren. In het Kaderbesluit is besloten om de fietscorridor aan de zuidzijde te leggen en een fietstunnel onder de Engelendaal te maken.

2. Veiligheid slagbomen
De provincie heeft de eis voor een aparte slagboom neergelegd voor de veiligheid van fietsers. Dit is vastgelegd in de VOBB (Voorschriften voor Ontwerp Beweegbare Bruggen). Om deze eis te vervullen is de berm tussen rijbaan en fietspad verbreed. Qua inpassing betekent dit: twee smallere fietspaden op de brug, of één breed tweezijdig fietspad. Er is gekozen voor één breed tweezijdig fietspad aan de zuidzijde. De breedte van het voetpad is niet aangepast vanwege de brugconstructie.

3. Scheiding van verkeersdeelnemers
Vanwege de verkeersveiligheid is een fysieke rijbaanscheiding aangebracht en is de berm tussen fietspad en rijbaan verbreed. Om dit in te passen was ruimte nodig.

4. Fietscorridor aan de zuidkant
De huidige inrichting op de Zijlbrug loopt vooruit op de eindsituatie van de Leidse Ring Noord. In de eindsituatie komt er een fietstunnel onder de Engelendaal. Hiermee wordt invulling gegeven aan de beleidsmatige keuze van de gemeente Leiden en Leiderdorp om een robuuste fietscorridor aan te leggen tussen Leiden, Leiderdorp en Kaag en Braassem. De uitvoering zal volgens de huidige planning in de 2e helft van 2020 starten.

5. Voorkomen dubbele overlast
De provincie voert eens in de 10 jaar onderhoud uit. De Zijlbrug was deze zomer aan de beurt. Om dubbel overlast te voorkomen, vooruitlopend op een fietsondergang onder Engelendaal in Leiderdorp, zijn de werkzaamheden aan de inrichting van de brug meegenomen in het werk van de provincie Zuid-Holland.