Nieuwsbericht Financiële kadernota 2013-2016 ondanks tegenvaller vanuit het rijk sluitend

Gepubliceerd op: 27 juni 2012 00:00

Op 7 juni jl. heeft wethouder Michiel van der Eng in het gemeentehuis de financiële kadernota 2013-2016 gepresenteerd. Deze kadernota liet een verwacht tekort zien van € 210.000 voor 2013. Bij het opstellen van deze kadernota was er nog veel onduidelijk over de gelden die de gemeente van het rijk ontvangt (algemene uitkering).
Op 13 juni jl. heeft het rijk de junicirculaire 2012 van de algemene uitkering gepubliceerd. Dit betekent dat het tekort voor 2013 is opgelopen van € 210.000 naar € 547.000.
Het college was zich bewust van het risico van een extra korting op de algemene uitkering en heeft direct extra bezuinigingen gezocht. Door deze extra bezuinigingen is het verwachte tekort voor 2013 teruggebracht naar nihil.

De raad is per brief geïnformeerd over deze extra bezuinigingsvoorstellen. Op 2 juli a.s. behandelt de raad de financiële kadernota.  Aan de hand van deze behandeling presenteert  het college in oktober een begroting 2013-2016 aan de raad.