Nieuwsbericht Financiële positie Leiderdorp: solide en toekomstbestendig

Gepubliceerd op: 13 oktober 2016 17:45

 

Leiderdorp staat er financieel goed voor. De financiële positie van de gemeente is solide, ook voor de komende jaren. De begroting is meerjarig sluitend. De uitgaven en inkomsten zijn in balans en de gemeente heeft voldoende middelen om financiële tegenvallers op te vangen. Dat staat in de begroting voor 2017-2020, die het college van burgemeester en wethouders op vrijdag 4 november met de gemeenteraad bespreekt.

Het motto van deze begroting is 'op touw zetten'. Het bevat alle plannen die de gemeente op touw zet om Leiderdorp aantrekkelijk te houden. Maar de gemeente doet ook een nadrukkelijk appél op haar inwoners om ook zelf met initiatieven te komen. Want het mooiste resultaat ontstaat als alle Leiderdorpers samenwerken.

Lokale lasten
De lokale lasten stijgen in 2017 met de inflatiecorrectie van 0,5 procent.

Andere opbouw Begroting
De indeling van de Begroting 2017-2020 is anders dan voorgaande jaren. Uitgangspunt voor de nieuwe begroting blijft het stellen van kaders en het afleggen van verantwoording over het bereiken van beoogde maatschappelijke effecten. De nieuwe programma indeling, in 3 programma's, sluit aan bij de veranderende rol van de gemeente in de samenleving: 'niet zorgen voor, maar zorgen dat'.

Besluitvorming
De gemeenteraad behandelt de begroting op vrijdag 4 november 2016 om 14.00 uur. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk.