Nieuwsbericht Fototentoonstelling Bijenlandschap

Gepubliceerd op: 27 juli 2016 11:20

Vanaf maandag 25 juli tot en met 9 september is de wondere wereld van de bij te bewonderen in de hal van het gemeentehuis. Er worden vijftien fraaie foto's tentoongesteld van bijen en bloemen. De foto's zijn het resultaat van een door de Groene Cirkel Bijenlandschap gehouden fotowedstrijd voor bewoners van Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Alphen a/d Rijn, Zoetermeer en omgeving.

Fotowedstrijd
De fotowedstrijd waaraan de bewoners van het Land van Wijk en Wouden konden deelnemen, heeft maar liefst 240 inzendingen opgeleverd. Er kon gekozen worden uit een aantal categorieën:
1. Bijen (op bloemen)
2. Bijentuinen
3. Bloemrijk landschap
4. Aparte categorie voor kinderen
De eerste categorie was veruit favoriet.

Een jury bestaande uit Laila Driessen (burgemeester van Leiderdorp en voorzitter Groene Cirkel Bijenlandschap), Koos Biesmeijer (wetenschappelijk directeur Naturalis en insectendeskundige), Rens de Rooij (eigenaar hoveniersbedrijf en bekend als TV-tuinman) en Merel van Klingeren (natuurfotograaf) heeft de winnende foto's per categorie gekozen. Er is gekeken naar de volgende aspecten:
• Technische kwaliteit
• Compositie
• Creativiteit
• X-factor (mate waarin de foto aanspreekt en mensen enthousiast maakt om iets te doen voor bijen)

Omdat er zoveel mooie foto's waren ingezonden, is er naast de prijswinnaars nog een aantal foto's geselecteerd voor een plekje in de tentoonstelling.

De foto's zijn voorzien van een toelichtende tekst door de jury en/of de fotograaf. Ook is bij elke foto vermeld om welke soort bij het gaat.

Help de bij
Onze wereld kan niet zonder bijen. Bijen zijn van cruciaal belang voor natuur, landbouw en voedselzekerheid. Ze zorgen voor de bestuiving van naar schatting 80% van de planten op aarde, waaronder ook vele die belangrijk zijn als voedsel zoals fruit, noten, koffie, chocola en tal van groenten. In Nederland leven ca. 350 soorten wilde bijen. Daarnaast is er natuurlijk de honingbij die wordt gehouden door imkers voor de productie van honing.

De bijensterfte neemt wereldwijd en in Nederland alarmerend toe. In Nederland is de wintersterfte onder de honingbijen inmiddels 2 tot 3 keer zo hoog als normaal. Van de wilde bijen zijn vooral de hommels sterk in aantal achteruitgegaan. Oorzaken zijn het verdwijnen van leefgebied en nestgelegenheid voor wilde bijen, monocultures in de landbouw, het gebruik van bepaalde voor bijen zeer giftige bestrijdingsmiddelen en de verspreiding van ziektes door de opmars van de varraomijt.

Dit is natuurlijk slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de bewoners zelf een bijdrage kunt leveren aan het terugdringen van de bijensterfte. Dit kan door te zorgen voor een bijvriendelijke tuin:
• zo min mogelijk verhard oppervlak zoals tegels;
• zo veel mogelijk verschillende, liefst wilde bloemen die overlappend het hele jaar door bloeien;
• geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen;
• nestgelegenheid in de vorm van dood hout, zandige plekjes en speciale bijenhotels

Daarmee kunnen de tuinen een stapsteen gaan vormen in een regionaal netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijfsterreinen, en recreatie- en natuurgebieden met voldoende nestgelegenheid voor bestuivende insecten. Een netwerk dat uiteindelijk van levensbelang is voor de bij en daarmee ook voor onszelf.
Agenda met bijenactiviteiten in de regio
De fototentoonstelling is onderdeel van de campagne Bijenlandschap. Op www.bijenlandschap.nl houden we ook een agenda vol andere leuke bijenactiviteiten in de regio bij: natuurwandelingen, workshops bijenhotels maken, bloemen- of insectenexcursies, lezingen, open dagen, etc.

De Groene Cirkel Bijenlandschap is voortgekomen uit Groene Cirkels, het samenwerkingsverband van Heineken, provincie Zuid-Holland en kennisinstituut Alterra Wageningen UR, gericht op een klimaatneutrale Heineken-brouwerij, een duurzame economie en een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude. Kijk voor meer informatie op www.bijenlandschap.nl.