Nieuwsbericht Gardeniers positief over Centrum voor Jeugd en Gezin

Gepubliceerd op: 20 mei 2009 00:00

Jeff Gardeniers,,Niet meer zoeken naar de juiste instantie of opvangplek, één loket voor alle vragen'',,Ik denk dat we er met z'n allen baat bij hebben als Leiderdorp straks een Centrum voor Jeugd en Gezin heeft.'' Deze mening is Jeff Gardeniers toegedaan. Hij is wethouder Wmo, Jeugd en Gezondheidszorg in Leiderdorp. Dat het in sommige gevallen wel eens misgaat, is niet te voorkomen. Maar de lijnen worden wel korter door zoveel mogelijk jeugdzorg onder één dak te brengen.''

Iedere gemeente in Nederland moet vanaf 2011 beschikken over een Centrum voor Jeugd en Gezin. Dat is althans wat de Rijksoverheid wil. Wethouder Gardeniers juicht het initiatief toe. ,,Nu zijn er zoveel verschillende instanties die zich met jeugdigen bezig houden. Denk bijvoorbeeld aan het consultatiebureau, de GGD, Maatschappelijk Werk, het Bureau voor Jeugdzorg en zo kan ik nog wel even door gaan. Ik zeg niet dat al die instanties apart geen goed werk verrichten, maar soms wordt er wel langs elkaar heen gewerkt. Dat is althans het geluid dat we van de instanties zelf ook krijgen te  horen. Op dit moment wordt in Leiderdorp met de verschillende instanties gepraat en ik moet zeggen dat het overleg tot dusver erg positief verloopt.''

Waar het Centrum voor Jeugd en Gezin moet komen, is nog niet bekend. Door het college van burgemeester en wethouders zijn vier locaties aangewezen: De Ommedijk, bij zwembad De Does, de Brede School West en in het nieuwe SCC/De Sterrentuin. Deze week worden de plannen besproken in de commissie en op 8 juni mag de raad de definitieve kaders aangeven. Gardeniers: ,,De instanties die straks zitting moeten nemen in het nieuwe centrum hebben zelf een voorkeur voor De Sterrentuin. En dat snap ik best: centraal gelegen en het garandeert anonimiteit. In het SCC zit immers zo veel, je kan ook naar de bibliotheek gaan of naar het MEC. Niet iedereen vindt het immers prettig aan de buitenwacht te laten zien dat hij of zij een maatschappelijk werker ontmoet of met Jeugdzorg praat. Overigens zijn het niet alleen ‘probleemgevallen' die bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen aankloppen. Ook vragen van opvoedkundige aard of praktische vragen zoals: Is er een opleiding voor mijn kind dat autistisch is?''

Kent Leiderdorp veel probleemjongeren? ,,Nee, niet meer dan elders. Het is wel zo dat Leiderdorp meer affiniteit heeft met een stad dan met een plattelandsgemeente en dus ook andere problemen kent. De verleidingen die een stad biedt zoals op iedere hoek een kroeg en dergelijke, daar hebben we hier ook mee te maken. We zitten zo dicht tegen Leiden aan."

Vroegtijdig schoolverlaten
Wat wethouder Gardeniers zorgen baart, is het vroegtijdig schoolverlaten van jongeren in Leiderdorp. ,,Dat komt hier naar verhouding veel voor. En weet je, je schiet er niets mee op. Nu staat het misschien stoer of ben je blij om van al dat leer- en stampwerk af te zijn, maar over tien jaar baal je van je baantje als vakkenvuller.''

Gardeniers weet waar hij het over heeft. Hij verliet zelf vroegtijdig zijn middelbare school. ,,Ik werd in die tijd vriendelijk doch dringend verzocht op te stappen. Ik weet nog dat ik het meest vervelende vond dat ik het mijn vader moest vertellen, die had net een hele zware operatie ondergaan. Dat heeft me uiteindelijk ook wel aan het denken gezet. Ik ben vervolgens naar instituut Blankestijn gegaan. Daar ging het er niet zachtzinnig aan toe. Na één jaar heb ik alsnog mijn staatsexamen gehaald. Later ben ik economie gaan studeren." Gardeniers is sinds 1993 zelfstandig ondernemer en sinds juli 2006 wethouder van Leiderdorp. 

Informatie
Kijk op www.leiderdorp.nl/cjg voor meer informatie

Foto: wethouder Gardeniers