Nieuwsbericht Gebiedsbijeenkomst Baanderij op 12 september

Gepubliceerd op: 04 september 2019 08:10

Op 12 september organiseert de gemeente van 19.30 tot 21.30 uur een bijeenkomst over de ambities voor bedrijventerrein de Baanderij. De avond is bedoeld voor eigenaren, ondernemers en bewoners in het gebied. Ook andere betrokkenen en geïnteresseerden zijn welkom. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis.

De gemeente wil de Baanderij transformeren naar een aantrekkelijk woon-werkgebied. Zij werkt momenteel aan een gebiedsvisie die de koers voor de herontwikkeling gaat bevatten. Op 1 juli stelde de gemeenteraad de uitgangspuntennotitie voor de gebiedsvisie vast. Een stedenbouwkundig bureau ging vervolgens aan de slag met de voorbereiding van toekomstscenario's voor de Baanderij. Het bureau heeft het gebied geanalyseerd, kwaliteiten en kansen in beeld gebracht en een aantal ambities geformuleerd. Tijdens de gebiedsbijeenkomst op 12 september wil de gemeente graag met betrokkenen van gedachten wisselen over deze ambities.

Aanmelden
Wilt u erbij zijn op 12 september? Meldt u zich dan voor maandag 9 september aan via gebiedsvisie-baanderij@leiderdorp.nl.

Meer informatie over het project vindt u op www.leiderdorp.nl/gebiedsvisie-baanderij