Nieuwsbericht Gebiedsbijeenkomst Baanderij op 29 oktober

Gepubliceerd op: 16 oktober 2019 09:45

Op 29 oktober organiseert de gemeente van 19.30 tot 21.30 uur een gebiedsbijeenkomst over mogelijke toekomstscenario's voor bedrijventerrein de Baanderij. De avond is bedoeld voor eigenaren, ondernemers en bewoners in en rondom het gebied. Ook andere betrokkenen en geïnteresseerden zijn welkom. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis.

De gemeente wil de Baanderij transformeren naar een aantrekkelijk woon-werkgebied. Zij werkt daarom aan een gebiedsvisie. Die gaat de koers voor de herontwikkeling bevatten. Op 1 juli stelde de gemeenteraad de uitgangspuntennotitie voor de gebiedsvisie vast. Een stedenbouwkundig bureau ging vervolgens aan de slag. Het bureau analyseerde het gebied, bracht kwaliteiten en kansen in beeld, en formuleerde ambities voor de toekomst van de Baanderij.
Tijdens een eerste gebiedsbijeenkomst op 12 september zijn de ambities met betrokkenen besproken. Hun reacties hielpen een helder en gemeenschappelijk beeld van de ambities te krijgen. Op basis daarvan heeft het stedenbouwkundig bureau nu drie mogelijke toekomstscenario's voor de Baanderij opgesteld. Op 29 oktober gaat de gemeente hierover met belanghebbenden en belangstellenden in gesprek.

Aanmelden
Wilt u erbij zijn op 29 oktober? Meldt u zich dan uiterlijk 9 september aan via gebiedsvisie-baanderij@leiderdorp.nl.

Meer informatie over het project vindt u op www.leiderdorp.nl/gebiedsvisie-baanderij